Što je to i kako ga koristiti?
Krenite u akciju putem aplikacije Plavo oko, te sudjelujte u zaštiti i poznavanju Jadranskog mora! Putem aplikacije doznajte više više o biljkama i životinjama u moru!

Fotografirajte problem, pošaljite opis i administrator Plavog oka odmah će dobiti informaciju i proslijediti je specijalisti za određenu vrstu organizma ili odgovornoj službi koja će brzom akcijom ukloniti eventualno onečišćenje. U najkraćem mogućem roku vi ćete dobiti povratnu informaciju, doznati o kojoj se vrsti radi, njezinoj biologiji i ekologiji kao i o rješenju problema, ako se radi o onečišćenju.


Take action with the Blue Eye app and participate in protecting and learning about the Adriatic Sea! With this app, you can discover more about marine plants and animals.

Take a picture of the problem or problematic situation, and send a description. The Blue Eye administrator will immediately receive the information and forward it to an expert on a particular type of organism or to the service in charge that will quickly remove any pollution by swift action. You will receive feedback as soon as possible, find out which species has been involved, its biology and ecology, as well as the solution for the potential pollution.
PLAVO OKO

Plavo oko je aplikacija namijenjena sustavnom bilježenju podataka o pojavama morskih organizmima i onečišćenju mora s ciljem povećanja znanja o moru i njegovoj učinkovitoj zaštiti. Svatko tko boravi u prirodi, na kopnu ili na, i u moru, dok šeće, planinari, roni, jedri ili pliva može dojaviti opažanje neobičnog događaja koji ugrožava trenutno stanje okoliša. Prilikom susreta s nepoznatom, zanimljivom ili potencijalno opasnom vrstom možete doznati što ste vidjeli, da li je vrsta biljke ili životinje zaštićena, rijetka ili opasna.

Vašom prijavom na aplikaciju Plavo oko i popunjavanjem podataka, dobit ćete u najkraćem roku informaciju o vašem opažanju u prirodi, neobičnom događanju ili snimljenoj vrsti uz morsku obalu, u ili na površini mora. Istovremeno, zabilježenim podacima stručnjaci dobivaju korisne podatke koji im služe u daljnjim istraživanjima i povratnim podacima o snimljenoj vrsti ispravno informiraju javnost.

Dostavljanjem fotografija i podataka građani aktivno sudjeluju i pomažu u znanstvenim istraživanjima (Citizen Science), čime se postiže bolji pregled kretanja određenog organizma i učinkovitije poduzimanje mjera u zaštiti Jadranskog mora.

Svrha korištenja aplikacije je uzajamna brza informacija i obrazovanje građana kao i učinkovito djelovanje odgovornih službi i stručnjaka u rješavanju mogućih problema u zaštiti Jadranskog mora. Uzajamnim prijenosom informacija stvara se potpunija slika o stanju bioraznolikosti i kretanjima mogućih opasnih vrsta.


BLUE EYE

Blue eye is an application designed to systematically record data on marine organisms and sea pollution with the aim of increasing knowledge of the sea and its effective protection. Everyone who spends time in nature, on land or at the sea, walking, hiking, diving, sailing, or swimming, can signal an unusual event that endangers the current state of the environment. When encountering an unknown, interesting or potentially dangerous species, you can find out what they are, whether a plant or animal is protected, rare or dangerous.

By logging in to the Blue Eye application and filling in your data, you will receive, as soon as possible, information about your observation of nature, an unusual event, or recorded species on the seashore, in or on the surface of the sea. At the same time, with the data recorded, experts get useful information that serves them in further research and in properly informing the public on the recorded species.

By delivering photos and information, a person can actively participate and assist in scientific research (Citizen Science) thus achieving a better insight in the movement of a given organism and more effective measures for the protection of the Adriatic Sea

The purpose of the application is mutual informing and education of the public, as well as the effective operation of experts and services in charge in solving possible problems related to the protection of the Adriatic Sea. Mutual information transmission creates a more complete picture of the state of biodiversity and the movements of possible dangerous species.

Više informacija možete dobiti na: www.prirodoslovni.comKrenite u akciju putem aplikacije Plavo oko, te sudjelujte u zaštiti i poznavanju Jadranskog mora! Putem aplikacije doznajte više više o biljkama i životinjama u moru!

Fotografirajte problem, pošaljite opis i administrator Plavog oka odmah će dobiti informaciju i proslijediti je specijalisti za određenu vrstu organizma ili odgovornoj službi koja će brzom akcijom ukloniti eventualno onečišćenje. U najkraćem mogućem roku vi ćete dobiti povratnu informaciju, doznati o kojoj se vrsti radi, njezinoj biologiji i ekologiji kao i o rješenju problema, ako se radi o onečišćenju.


Take action with the Blue Eye app and participate in protecting and learning about the Adriatic Sea! With this app, you can discover more about marine plants and animals.

Take a picture of the problem or problematic situation, and send a description. The Blue Eye administrator will immediately receive the information and forward it to an expert on a particular type of organism or to the service in charge that will quickly remove any pollution by swift action. You will receive feedback as soon as possible, find out which species has been involved, its biology and ecology, as well as the solution for the potential pollution.
PLAVO OKO

Plavo oko je aplikacija namijenjena sustavnom bilježenju podataka o pojavama morskih organizmima i onečišćenju mora s ciljem povećanja znanja o moru i njegovoj učinkovitoj zaštiti. Svatko tko boravi u prirodi, na kopnu ili na, i u moru, dok šeće, planinari, roni, jedri ili pliva može dojaviti opažanje neobičnog događaja koji ugrožava trenutno stanje okoliša. Prilikom susreta s nepoznatom, zanimljivom ili potencijalno opasnom vrstom možete doznati što ste vidjeli, da li je vrsta biljke ili životinje zaštićena, rijetka ili opasna.

Vašom prijavom na aplikaciju Plavo oko i popunjavanjem podataka, dobit ćete u najkraćem roku informaciju o vašem opažanju u prirodi, neobičnom događanju ili snimljenoj vrsti uz morsku obalu, u ili na površini mora. Istovremeno, zabilježenim podacima stručnjaci dobivaju korisne podatke koji im služe u daljnjim istraživanjima i povratnim podacima o snimljenoj vrsti ispravno informiraju javnost.

Dostavljanjem fotografija i podataka građani aktivno sudjeluju i pomažu u znanstvenim istraživanjima (Citizen Science), čime se postiže bolji pregled kretanja određenog organizma i učinkovitije poduzimanje mjera u zaštiti Jadranskog mora.

Svrha korištenja aplikacije je uzajamna brza informacija i obrazovanje građana kao i učinkovito djelovanje odgovornih službi i stručnjaka u rješavanju mogućih problema u zaštiti Jadranskog mora. Uzajamnim prijenosom informacija stvara se potpunija slika o stanju bioraznolikosti i kretanjima mogućih opasnih vrsta.


BLUE EYE

Blue eye is an application designed to systematically record data on marine organisms and sea pollution with the aim of increasing knowledge of the sea and its effective protection. Everyone who spends time in nature, on land or at the sea, walking, hiking, diving, sailing, or swimming, can signal an unusual event that endangers the current state of the environment. When encountering an unknown, interesting or potentially dangerous species, you can find out what they are, whether a plant or animal is protected, rare or dangerous.

By logging in to the Blue Eye application and filling in your data, you will receive, as soon as possible, information about your observation of nature, an unusual event, or recorded species on the seashore, in or on the surface of the sea. At the same time, with the data recorded, experts get useful information that serves them in further research and in properly informing the public on the recorded species.

By delivering photos and information, a person can actively participate and assist in scientific research (Citizen Science) thus achieving a better insight in the movement of a given organism and more effective measures for the protection of the Adriatic Sea

The purpose of the application is mutual informing and education of the public, as well as the effective operation of experts and services in charge in solving possible problems related to the protection of the Adriatic Sea. Mutual information transmission creates a more complete picture of the state of biodiversity and the movements of possible dangerous species.
X
Mobilne aplikacije za Android i iPhone


X
ČESTA PITANJA

 • Kako kreiram prijavu?
  • Prijavu možete kreirati putem:
   • internet aplikacije
    (klikom na kartu unutar označenih granica te ispunjavanjem potrebnih podataka)
   • te
   • mobilne Android aplikacije
    (download aplikacije na GRADSKO OKO - Android)
 • Nemogu kreirati prijavu izvan zelenih granica?
  • Jedinica lokalne samouprave određuje granice odonsno djelokrug unutar kojih je je moguće otkloniti uočene prijave.
 • Zašto trebam korisnički račun?
  • Korisnički račun trebate ukoliko želite kreirati prijavu, imati uvid u predmete, komentirati predmete itd.

   /*(Prilikom prijave u sustav ukoliko nemate korisnički račun klikom na link za kreiranje korisničkog računa, otvoriti će se obrazac za kreiranje korisničkog računa, ispunivši prijavu trebali bi ste na vašu e-mail adresu dobiti aktivacijski link) */
 • Moja prijava se ne vidi na karti, zašto?
  • Vaše prijave biti će vidljive na karti nakon što administrator odobri prijavu.
 • Kako izmijeniti korisničke podatke?
  • U gornjem lijevom kutu kliknite na "Profil" gdje možete izmijeniti ime, prezime, broj mobitela, lozinku...
 • Zaboravio sam lozinku, kako dalje?
  • Ukoliko ste zaboravili lozinku kontaktirajte nas putem e-mail adrese i zatražite novu lozinku Ovdje
 • Kako kreiram prijavu?
  • Prijavu možete kreirati putem:
   • internet aplikacije
    (klikom na kartu unutar označenih granica te ispunjavanjem potrebnih podataka)
   • te
   • mobilne Android aplikacije
    (download aplikacije na GRADSKO OKO - Android)
 • Nemogu kreirati prijavu izvan zelenih granica?
  • Jedinica lokalne samouprave određuje granice odonsno djelokrug unutar kojih je je moguće otkloniti uočene prijave.
 • Zašto trebam korisnički račun?
  • Korisnički račun trebate ukoliko želite kreirati prijavu, imati uvid u predmete, komentirati predmete itd.

   /*(Prilikom prijave u sustav ukoliko nemate korisnički račun klikom na link za kreiranje korisničkog računa, otvoriti će se obrazac za kreiranje korisničkog računa, ispunivši prijavu trebali bi ste na vašu e-mail adresu dobiti aktivacijski link) */
 • Moja prijava se ne vidi na karti, zašto?
  • Vaše prijave biti će vidljive na karti nakon što administrator odobri prijavu.
 • Kako izmijeniti korisničke podatke?
  • U gornjem lijevom kutu kliknite na "Profil" gdje možete izmijeniti ime, prezime, broj mobitela, lozinku...
 • Zaboravio sam lozinku, kako dalje?
  • Ukoliko ste zaboravili lozinku kontaktirajte nas putem e-mail adrese i zatražite novu lozinku Ovdje
 • Kako kreiram prijavu?
  • Prijavu možete kreirati putem:
   • internet aplikacije
    (klikom na kartu unutar označenih granica te ispunjavanjem potrebnih podataka)
   • te
   • mobilne Android aplikacije
    (download aplikacije na
 • Zašto trebam korisnički račun?
  • Korisnički račun trebate ukoliko želite kreirati prijavu, imati uvid u predmete, komentirati predmete itd.

   /*(Prilikom prijave u sustav ukoliko nemate korisnički račun klikom na link za kreiranje korisničkog računa, otvoriti će se obrazac za kreiranje korisničkog računa, ispunivši prijavu trebali bi ste na vašu e-mail adresu dobiti aktivacijski link) */
 • Moja prijava se ne vidi na karti, zašto?
  • Vaše prijave biti će vidljive na karti nakon što administrator odobri prijavu.
 • Kako izmijeniti korisničke podatke?
  • resources/temp/avatar/
   U gornjem lijevom kutu kliknite na "Profil" gdje možete izmijeniti ime, prezime, broj mobitela, lozinku...
 • Zaboravio sam lozinku, kako dalje?
  • Ukoliko ste zaboravili lozinku kontaktirajte nas putem e-mail adrese i zatražite novu lozinku Ovdje
X
KONTAKTIRAJTE NASKontakt:

e-mail: plavo.oko@prirodoslovni.com
tel: (051) 553 672

Stručna osoba za korisnike i suradnike:

Milvana Arko - Pijevac
milvana@prirodoslovni.com

Administrator:

Borut Kružić
borut@prirodoslovni.com

Više o aplikaciji i sustavu:

www.prirodoslovni.com

Aplikaciju i sustav izradili

RI-ING NET d.o.o.
www.ri-ing.net

X
POMOĆ

MARKERI- GRUPE PREDMETA:

Čistoća
Komunalni problemi
Prometni problemi
Pohvala
Morska životinja
Morska biljka
Onečišćenje
Ostalo
STATUSI PREDMETA:

Novo kreirani predmet - neobrađen
Predmet je u obradi
Predmet je proslijeđen odgovornoj službi
Završeno postupanje - predmet je odbijen
Završeno postupanje - predmet je riješen
Novo kreirani predmet - neobrađen
Predmet je u obradi
Predmet je proslijeđen odgovornoj službi
Završeno postupanje - predmet je odbijen
Završeno postupanje - predmet je riješen
X
PRIJAVI SE

E-mail:
Lozinka:


Zaboravili ste lozinku?.

Nemaš korisnički račun? Napravi ga ovdje.
X
Unesi novu lozinku

Unesite E-mail s kojim ste se registrirali:X
KREIRANJE RAČUNAOsobni podaci

E-mail:
Ime:
Prezime:
Mobitel:

Lozinka

Unesi novu lozinku:
Ponovite lozinku:

prihvaćam uvjete.

X
Račun je kreiran!Potrebno je aktivirati račun!


Upute za aktivaciju računa su poslane na:X
PROFIL KORISNIKA

Osobni podaci

E-mail:
Ime:
Prezime:
Mobitel:
SMS obavijesti

Podaci o računu

Stara lozinka:
Odaberite lozinku:
Ponovite lozinku:
Zatraži brisanje podataka


X
UOČI PROBLEM


Grupa:
select


Klasifikacija:

Naslov:

Opis:
Adresa:


Odabrane fotografije:


Odaberi
*slika ne može biti veća od 2MB

X
Cookie / Kolačići

Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i jednostavnosti korištenja.

Cookie (kolačići) postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda ove web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.

Za nastavak pregleda i korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Slažem seX
Aktivacija računa

Bravo ,
uspješno ste aktivirali Vaš račun!